--------------

Váha na alkohol pro inventury baru

--------------

Identifikuje láhev

integrovaným snímačem
čárového kódu. Například
Bergvodka Pure.

Změří množství nápoje

v načaté láhvi. Například
Bergvodka 0,42L.

Uloží data

do paměti přístroje. Ten
si pamatuje poslední
tři inventury.

Spočítá stavy a tržbu

v programu Decibar Inventory
SW, případně exportuje data do
Excelu, či do formátů .csv nebo
.xml.

Umožňuje přidat

vlastní položky i bez čárového kódu, například kávu, čaj, cigarety, nealko nápoje a jiné. Spočítá kompletní inventuru baru.

Intuitivní ovládání

zjednodušuje práci personálu.
Na začátku inventury stisknou
START a na konci STOP.
Mezitím jen přikládají láhve ke
snímači a na váhu.

Jednoduché ovládání

umožňuje práci bez chyb
i nekvalifikovanému
personálu.

Bezplatné aktualizace

databáze položek stažením
z našeho webu. Obsahuje
pravidelně aktualizovaný
nejčastěji používaný sortiment
největších výrobců.

Baterie vydrží

až 20 inventur na
jedno nabití.