--------------

Servisní poradna

--------------

Nedaří se mi načíst čárový kód.

Láhev s čárovým kódem musíte přiložit ke snímači ve správném úhlu a ve správné vzdálenosti. Čárový kód by měl být kolmo k ose snímacího okénka a ve vzdálenosti zhruba 12 cm od snímače. Snímač láhev osvítí intenzívním červeným světlem. V jeho středu je slabá linka, která se odrazí na láhvi. Ta určuje ideální polohu pro načtení čárového kódu. Snímač umí číst vertikálně i horizontálně orientované kódy. Zkontrolujte, zda čárový kód není přehnutý nebo poškozený. Snímač umí číst všechny kódy normy EAN13. Pokud kód načte, ale příslušnou položku nemá v databázi, zobrazí na displayi, že se jedná o neznámou položku. Pokud kód vůbec nenačte a jste si jisti, že vše děláte správně, kontaktujte nás na servis@decibar.cz

Po zvážení láhve mi display ukazuje nepřesné údaje.

Decibar obsahuje citlivý tenzometrický snímač, který je vhodné alespoň jednou za rok zkalibrovat. Spodní mez 0kg se kalibruje automaticky při každém zapnutí, proto při spuštění přístroje nesmí být na váze nic položeno. Horní mez 5kg se kalibruje zhruba jednou za rok. Postup kalibrace naleznete v manuálu.

Nenašli jste odpověď, kontaktujte nás:

SERVISNÍ INFOLINKA:

Tel.: 736 734 787

Mail: servis@decibar.cz

Decibar spol. s r.o. je výhradním servisním střediskem přístroje Decibar.