--------------

Šetrí peniaze, čas a nervy

--------------

Máme v bare 35 druhov alkoholu a k inventúram používáme pomeriavacie valce. Koľko času nám Decibar ušetrí?

Identifikácia a zmeranie jednej položky trvá cca 4 sekundy. Aj s nejakou manipuláciou budete mať zmerané do 3 minút. Pripojíte zariadenie k počítaču a prenesiete dáta do vášho programu Decibar Inventory SW, ktorý vypočíta tržbu. Program si pamätá koncové stavy predošlej inventúry, ktoré vloží ako počiatočné stavy tej predošlej. Môžete v ňom vkladat fasovanie na bar, prípadně doplniť počty nenačatých fľaší, abyste ich nemuseli premeriavať. Na dve kliknutia máte spočítanú celkovú tržbu. Program je triviálny a práca s ním je omnoho jednoduchšia ako s Excelom. Program tiež umožňuje export dát do Excelu alebo do formátu .csv a .xml, s ktorými vie pracovať väčššina pokladničných a reštauračných systémov.

Počítá program aj stavy nealko nápojov, kávy, čajov či mincí?

Áno, môžete dokonca zvoliť dva spôsoby. Buď pre danú položku v nejakom programe vygenerujete čiarový kód a vytlačíte. Zadáte príslušné váhy a potom to v inventúre načítate rovnako ako alkohol, alebo to v inventúre pridáte do tabuľky pridaných položiek a tam zadávate kusové stavy.

Vyžaduje obsluha Decibaru zaškolenie?

Nie. Ovládanie je intuitivné a jednoduché. Na začiatku inventúry stlačíte ŠTART a postupne len prikladáte fľaše najskôr k snímaču čiarového kódu a potom na váhu. Decibar vám umožní vždy len tu operáciu, ktorá je na rade. Po načítaní a zvážení všetkých fliaš, ukončíte inventúru tlačítkom STOP. Načítané dáta prenesiete cez USB do programu Decibar Inventory SW, ktorý za vás spočíta tržbu.

Čo stojí program Decibar Inventory SW?

Nič! Program je súčasťou balenia a pri nákupe Decibaru tak získate aj časovo neobmedzenú licenciu Decibar Inventory SW.

Na akom operačnom systéme funguje Decibar Inventory SW?

Štandardne na Windows XP, Vista, 7 a 8. V prípade, že by ste mali záujem o verziu na Linux, Mac alebo Android, kontaktujte nás.

Ako je to s presnosťou meraní?

Oproti iným používaným metódam je Decibar výrazne presnejší. Odpočítanie hladiny vyhodnocovacími valcami býva nepresné, naviac je výška hladiny citelne ovlyvňovaná teplotou a tak dochádza k veľkým rozdielom, ak meriate fľaše skladované v chladničke, alebo pri izbovej teplote. Naviac výrobcovia skla nevedia vyrobiť všetky fľaše rovnaké. Niekedy sa stáva, že fľaša má v oblasti dna viac skla a hladina sa tak posúva smerom nahor, čo samozrejme deformuje výsledky meraní. Tieto drobné odchýlky medzi fľaškami sa samozrejme odrážajú aj v samotnej váhe fľaší. My sme preto pre vás zvážili tisíce fľaší a stále vážíme ďalšie, aby sme získali stredné hodnoty hmotnosti fľaší jednotlivých položiek a prípadné odchýlky tak minimalizovali. Trúfame si tvrdiť, že žiadna iná metóda meraní zostatkov fľaší dnes nie je tak presná, ako Decibar.

Čo keď urobím počas vážení chybu?

Chyba takmer nie je možná. Pokiaľ náhodou omylom načítate a zvážite jednu fĺašu dvakrát po sebe, môžete sa tlačítkom Späť postupne vrátiť do bodu, kde sa stala chyba.

Je možné používať prístroj aj bez počítača?

Ano, je. Decibar má vlastnú pamäť a namerané údaje je možné čítať z displeja prístroja.

Ako dlho Decibar vydrží na jedno nabitie?

Na to je ťažké odpovedať. Spotreba je ovplyvnená predovšetkým dobou, po akej dlhej dobe je aktivováný snímač čiarového kódu. Nám sa behom testovania na jedno nabitie darilo spraviť viac ako 20 inventúr o 30 tich položkách.

Je možné Decibar používať na bežné váženie?

Áno, je. Prepnutím režimu prístroja súčasným stlačením ŠTART a STOP sa spustí režim váženia, ktorý funguje rovnako ako u bežnej váhy. Váži s presnosťou na 1 gram.

Aká je cena prístroja?

Cena je 699 EUR. Zahrňuje prístroj vrátane programu Decibar Inventory SW pre kompletné spracovanie inventúry.

Ako sa Decibar pripojí k počítaču?

Priloženým káblom cez USB. Z inštalačného CD sa nainštaluje program Decibar Inventory SW, ktorý vie dáta z Decibaru sťahovať, spracovávať, ukladať, či exportovať do iných programov. Decibar Inventory SW tiež umožňuje správu a editáciu databázy, aktualizáciu dát z centrálného serveru, prípadne vkladanie vlastných položiek.

Používame na inventúry tabuľku v Exceli. Je možné do nej vkladať dáta z Decibaru?

Áno, Decibar Inventory SW umožňuje jednoduchý export dát v excelovskom formáte.

Používame reštauračný systém. Je možné k nemu Decibar pripojit?

Áno, z Decibar Inventory SW je možné exportovať dáta v univerzálnych formátoch .csv alebo .xml, s ktorým si poradí väčšina reštauračných systémov.

Čo keď odoberáme alkohol od malého výrobcu, ktorého sortiment nie je v databáze Decibaru?

Vlastné položky si do databázy môžete pridávať sami.

Čo keď výrobca zmení tvar fľaše?

V rámci spolupráce s nejväčšími výrobcami alkoholu pravidelne aktualizujeme databázu. Aktuálna verzia je k stiahnutiu na týchto stránkach.

Inventúry zaznamenávame písomne do evidenčných listov. Nepoužívame počítač. V čom nám môže Decibar pomôcť?

Decibarom zmeriate zostatkové stavy vo fľašiach a postupne prepíšete namerané dáta z kontrolného displeja do archívu. Nemusíte používať valce ani iné pomeriavacie stupnice.

Uvádzate, že 73% prevádzok má návratnosť kratšiu ako 1 rok. Ako ste k tomu číslu došli?

Previedli sme marketingový prieskum, v ktorom sme oslovili cez 1 tisíc prevádzok. Zistili sme, koĺko času trávi inventúrami a aké majú na inventúry náklady. Prepočítaním úspory času pri inventúrach na úsporu nákladov sme sa dostali k návratnosti. Nezapočítavali sme škody spôsobené znehodnotením alkoholu pri prelievaní, ani škody spôsobené donášaním vlastného alkoholu, ani čas vedúcich prevádzok, ktorí sú často pri inventúrach prítomní.