--------------

Záručná doba a podmienky

--------------

ZÁRUČNÁ DOBA

Dňa 1.1.2003 vstúpil v platnosť zákon č. 136/2002 Sb. zo dňa 15.03.2002, ktorým se mení zákon č. 40/1964 Sb. a zákon č. 65/1965 Sb. v znení neskorších predpisov. Firma Decibar spol. s r.o. v súlade s týmto zákonom poskytuje na vami zakúpený výrobok záruku na dobu 2 rokov od dáta predaja. Záruka na akumulátory je 6 mesiacov. Pri splnení záručných podmienok vám výrobok behom tejto doby bezplatne opraví servisné stredisko Decibar spol. s r.o.